Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ustawowy termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4, ust. 5., ust. 6 oraz ust. 9 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy w przypadku zakupu towarów:

a. które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

c. które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

d. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Formy złożenia oświadczenia

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na poniższe sposoby:

a. drogą pocztową pod adresem: FCmarket, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@fcmarket.com.pl;

Zwrot należności nastąpi bez zbędnej zwłoki, w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Klienta w oświadczeniu.

Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru rachunku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel